KVD staat voor Kommissie Vastenaovond Dwergonië. De KVD is de commissie die alle carnaval gerelateerde activiteiten en evenementen organiseert. Naast het dagelijkse bestuur is een tiental  tien werkgroepen binnen de KVD actief bezig met allerlei activiteiten.
Kijk voor meer informatie over de werkgroepen op de werkgroepenpagina.

Samenstelling dagelijks bestuur Dwergonië

  • Voorzitter – Ad Marisaël/(contactpersoon voor de Raad van XI)
  • 1e Secretaresse – Christel van Kan/(vice voorzitter, communicatie, coördinatie Facebook Dwergonië, website Dwergonië en coördinatie persberichten, vergunningen (contacten met gemeente Heusden), vergaderingen, leden-administratie en diverse secretariële taken, contactpersoon voor de Grote Optocht en contactpersoon Scholenbal)
  • Penningmeester Antoinet van den Oetelaar/(contactpersoon voor de werkgroepen Evenementen Senioren, Grote optocht en Jeugdraad)