Op de foto de aanbieding van de 1ste carnavalskrant door de werkroep D’n Dwergoniër, bestaande uit Carina, Jurgen, Lieke en Sandra aan Prins Mies van Dwergonië.
We zijn ontzettend trots op deze mooie prestatie die de werkgroep geleverd heeft en dat ondanks de coronatijd de carnavalskrant 2021 toch kan worden verspreid. Het is echt een bijzonder exemplaar geworden, die dit jaar geheel in het teken van het thema “Liefde mee moate” staat.
Uiteraard zijn wij blij met een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van carnaval in ons dorp. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL38RABO0112692613 t.n.v. Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië onder vermelding van: Vrijwillige bijdrage D’n Dwergoniër.
Nog makkelijker is het om de QR-code te gebruiken die getoond wordt in dit bericht.

CA440D4E-1AF1-4D6A-A69E-59FFFEF292E4221A3D2A-5D7C-4036-8796-9A3FAB07A31D

EF5CD40E-460E-4224-B3E7-76F763E67FF2