Vandaag gaat het gebeuren! De gloednieuwe vers van de pers “D’n Dwergoniër” wordt vandaag verspreid. Een grote groep vrijwilligers gaat vandaag op pad om, ook dit jaar weer een geweldig mooie krant, in de brievenbus te laten glijden.
Omdat we dit jaar rekening moeten houden met bepaalde regels en richtlijnen wordt niet bij u aangebeld en gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Toch hopen wij dat u het Dwergonisch carnaval niet vergeet en een warm hart toedraagt en u de weg naar het rekeningnummer van de KVD weet te vinden. (NL38RABO0112692613 t.n.v. Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië onder vermelding van: Vrijwillige bijdrage D’n Dwergoniër).
Nog makkelijker is het om gebruik te maken van onderstaande QR-code.
Alvast ontzettend veel dank. We hopen volgend jaar weer – het liefst als vanouds – carnaval te vieren in Dwergonië! ??