Tijdens het Elf-Elf bal werd na een spannende strijd duidelijk hoe de samenstelling van de nieuwe jeugdraad van Dwergonië is. Prinses Linn, adjudant Dinant, nar Mees, de vrienden van en een voltallige jeugdraad vormen samen met De Knollekus een perfect team!