Als voorzitter van de Kommissie Vastenaovond Dwergonië (in de volksmond Dwergonië genoemd), heb ik sinds 8 jaar de mooiste vrijwilligersbaan van het dorp! Carnaval is een pure vorm van cultuur waar zaken als plezier, saamhorigheid, creativiteit, organisatie, en muzikaliteit samenkomen. In de organisatie van onze stichting bestaat ruimte voor iedereen die carnaval een warm hart toedraagt. Je ziet dit terug in de vele werkgroepen, het stichtingsbestuur en het dagelijks bestuur. Lid zijn van een werkgroep of bestuur kent ook voordelen zoals persoonlijke ontplooiing en vriend- schappen. Als ik voor mijzelf spreek kan ik wel zeggen dat het bijzonder is om in het bestuur van Dwergonië te zitten. Het heeft mij veel voldoening en plezier opgeleverd.
Op dit moment hebben we twee vacatures bij het bestuur. Een daarvan is voor een nieuwe voorzitter. Ik ga ermee stoppen, niet omdat ik het beu ben, maar om na 8 jaar ruimte te maken voor nieuwe ideeën en verjonging in het bestuur. Een culturele stichting hoort regelmatig een bestuurswisseling te hebben, waarbij de leeftijd van bestuursleden van belang is om als culturele stichting up to date te blijven met je achterban. Het is een uitdagende vrijwilligersbaan waarbij je de mate van belastbaarheid zelf kunt bepalen en ondersteund wordt door fijne en goede bestuursleden.
Wil je meer weten over deze mooie vrijwilligersbaan, neem dan even contact met mij op via voorzitter@dwergonie.nl

Ga jij voor deze uitdagende vrijwilligersbaan? Per oktober a.s. draag ik graag het stokje aan jou over!

Ad Marisaël
voorzitter Dwergonië