Artikel uit het jaar 1982

Wie carnaval wil vieren, moet beginnen met verbroedering. Verdeeldheid is uit den boze; eenheid staat ook in Dwergonië voorop…
Dit voor ogen houdend, leek een voorspoedige geboorte van het georganiseerde carnaval in Drunen voor de gezelligheidsclub Duindorst geen probleem. Op 25 augustus 1957 voerden de leden uit genoemde club, de heren De Bruin, Damstra, Mol, Van Thiel, Werner en Wijmer, een gesprek in de gelagkamer van café Cor Vissers, nú La Belle Epoque. Carnaval Drunen was een feit. Rijdend vanaf De Remise met een door een bekende bierbrouwer beschikbaar gestelde bierwagen richting gemeentehuis, presenteerde zich de eerste raad van elf, samengesteld uit de heren Van Drunen, Fortuijn, Geimer, Van Gool, Goorhuis, Van Gorcom, Jung, Roozen, Den Teuling, Van Thiel en Velthuijsen. In het kielzog van de raad van elf bevond zich prins Dwerg I, Jacques Werner, samen met zijn hofdames, in geopende landauer.
Tijdens een ontvangst in het gemeentehuis kreeg de carnavalsprins de sleutels van Dwergonië van de burgermeester en vond vervolgens, op het Raadhuisplein, de onthulling van Mina plaats.

Dwergonië
Geïnspireerd door het gekwaak van kikkers in de Dwergen, twee treksloten die door het kerkdorp Drunen liepen, riep prins Dwerg II, Frie van Gorcom, tijdens ontvangst van prins en gevolg op het gemeentehuis, Drunen uit tot Dwergonië. Dit gebeurde in 1964.

Carnavalsprinsen
De heer Jacques Werner (Prins Dwerg I) regeerde 6 jaar over Dwergonië, Frie van Gorcom (Prins Dwerg II) 4 jaar. Jo van de Wiel (Prins Dwerg III) 3 jaar, Piet van Herpen (Prins Dwerg IV) 7 jaar, Henk van Laarhoven (Prins Henk d’n Irste) 3 jaar en Theo Kouwenberg (Prins Koen) is zijn derde regeringsjaar ingegaan.

Groeplopen
Het eerste jaar bestonden de feestelijkheden uit het houden van een optochtje, samengesteld uit Harmonie Drunen, de nog steeds bestaande carnavalsclub De Uitslovers en de prins met zijn gevolg. Ná afloop van de optocht was er gecostumeerd bal bij de gezusters Elshout, nú warenhuis J. van Loon. Verder ging men kroeglopen.

Ná de komst van meerdere carnavalsverenigingen, zoals De Hultenezen, De Mostaards, De Tokavers en De Troubadours, ging men over op het zgn. groeplopen. Dit gebeuren bracht veel leven in de plaatselijke tapperijen van Jo Aerts, Hein van Delft, Frans van Delft, Max van der Geld, Piet Klerks en Royal (La Belle Epoque).
Elke carnavalsclub trok van café naar café voor het opvoeren van een sketch met een politieke en/of carnavaleske toonaard. Op zich was zoiets natuurlijk hartstikke leuk, maar had het eigenlijk wel iets met het échte carnaval te maken? Het was een statisch gedoe; het publiek moest stil zijn, kijken en voorál luisteren!
Omdat nu eenmaal carnaval een dynamische gebeurtenis was én is, verminderde de belangstelling voor het groeplopen. In 1968 werd het definitief van het carnavalsprogramma geschrapt.

Hofkapel
Henk van de Steen richtte een hofkapel op. De kapel kreeg de welluidende naam De Dors(t)-vlegels mee. Henk werd zelf kapelmeester en de kapel presenteerde zich voor het eerst in de carnavalsoptocht van 1959.

De hofkapel werd in 1976 genoodzaakt haar aktiviteiten te staken. Vanaf half januari 1977 werd, o.l.v. Henny van de Berg, een nieuw hofkapel geformeerd onder de naam Trammeltammel. Verschillende oud-leden van de voormalige hofkapel zijn lid van deze kapel.

Mina
Elk jaar werd, ná afloop van de sleuteloverhandiging op het gemeentehuis, de carnavalsmascotte “Mina” door het kraantje van Piet van Erp op een op het Raadhuisplein opgestelde sokkel gehesen en vervolgens onthuld, waarná het carnaval met oorverdovende hazenschoten werd geopend.

Staande op haar voetstuk, overzag Mina, zo het haar gegund was, in alle rust drie dagen lang het feest der zotten vanaf het plein. Op carnavalsdinsdagavond werd zij verbrand of begraven.
De laatste jaren van haar bestaan, in 1967 werd ze “definitief” begraven, kwelde men haar met ophanging aan de kerktoren óf de schoorsteen van het voormalige “boterfabriek”, nú de D.A.B.-garage, zelfs konden de Zaandhaozen (Elshout) niet van haar lijf afblijven. Tegen betaling van een losprijs van maar liefst elf kratten bier, kon Mina in café In den Gecroonden Hoed worden teruggehaald.
Tijdens de intocht van Prins Koen in 1981, werd Mina herrezen verklaard uit het graf en vindt zij thans, met carnaval, een rustige verpozingsplaats aan de zuidgevel van het gemeentehuis.

Commissie Carnaval
Op 29 oktober 1962, de verjaardag van oud-prins Jo van de Wiel, werd de Commissie Carnaval, bestaande uit mevrouw Marie Elshout-Pulles en de heren Tini Assmann, Hein van Delft, Frie van Gorcom, Piet Klerks, Harrie Tausch, Theo de Vaan en Jo van de Wiel opgericht. Deze commissie kreeg tot taak voor het geld te zorgen om het kinder en bejaardencarnaval te bekostigen.

Moeder Marie
Wie moest de scepter gaan zwaaien over de Commissie Carnaval? Mevrouw Marie Elshout-Pulles, zelf moeder van maar liefst tien opgroeiende kinderen én als voorzitster van carnavalsvereniging De Tokavers haar representatieve en organisatorische kwaliteiten al lang en breed waargemaakt hebbend, werd het.

Zo aktief als zij was, ging zij dadelijk aan het werk. Zij startte ondermeer de voor de Dwergoniërs wel bekende donateursaktie voor het al genoemde doel. Iedereen leerde Marie kennen als een vrouw voor wie niets te veel was wanneer dit in het belang dienen kon van het Dwergonische carnaval.
Hoe zij aan haar naam “Moeder Marie” gekomen is? Zelf stelt zij, dat dat vanzelf gegroeid is. Degenen die haar wat beter kennen, weten dat zij haar “bijnaam” te danken heeft aan haar sympathieke, moederlijke manier van optreden tijdens het carnaval.

Werkgroep 74
In 1974 werd Werkgroep 74 opgericht om een deel van de , in omvang steeds meer toenemende, organisatie op zich te nemen.

De Commissie Carnaval en de Werkgroep 74 fuseerden op 16 juni 1977 tot Commissie Vastenaovond Dwergonië.

Kommissie Vastenaovond Dwergonië (K.V.D.)
Deze commissie kende toentertijd de volgende bezetting: Pieter Schwartzmans, voorzitter; Jo van de Wiel, 1e secretaris; Cees van Drunen, penningmeester; Peter Baudoin, bestuurslid namens werkgroep verenigingen; Mari van Bokhoven, bestuurslid namens de raad van elf; mevrouw Marie Elshout-Pulles, bestuurslid namens de werkgroep vrienden van carnaval; Jan van Engelen, bestuurslid namens de werkgroep jeugd en jongeren; Fons Hof, bestuurslid namens de werkgroep evenementen; Ad Marisaël, bestuurslid namens de werkgroep muziek en verder Charles Verbunt, bestuurslid namens de werkgroep kènderraod.

Het carnaval in Drunen werd ingrijpend geherstructureerd, waarbij de democratisering een grote rol gespeeld heeft, o.a. doordat de carnavalsverenigingen er meer direct bij betrokken waren.
De commissie stelde zich ten doel het bevorderen in Drunen van de beste meest juiste wijze van “vastenaovond” vieren. De commissie trachtte toen, en ook nu nog, haar doel te bereiken door het stimuleren en coördineren van al die carnavalsactiviteiten, welke in het belang zijn/waren van alle Dwergoniërs in het algemeen en van de leden der aangesloten verenigingen in het bijzonder.
Enkele van die activiteiten: 11-kamp, 11-11-viering, ballenbal, intocht van de prins, carnavalskermis, grote carnavalsoptocht, kinderoptocht, pronkzitting muziekskes, prijsuitreikingsavond en de uitgifte van een carnavalskrant.

Carnavalskrant
Van 1962 tot en met 1971, verscheen elk jaar een door Drukkerij Sikkers belangeloos gedrukt programma. De carnavalskrant D’n Dwergoniër verschijnt vanaf 1972. Elk exemplaar, het 10e verscheen in 1982, zag er zeer verzorgd en dikwijls orgineel uit. De 11e editie kan niet anders dan een topper worden.

Het carnaval 1983 zal ongetwijfeld een gezellige boel worden. Alle ingrediënten voor een goed carnaval zijn aanwezig. Er is tenslotte maar één ding wat de organisatie van het Drunens carnaval voor ogen heeft. Dat is een prettig carnaval voor iedereen, een gebeuren van eendrachtige saamhorigheid. En…. zo hoort het.

Alaaf!

J.L.M. van Engelen
Voorzitter stg. Commissie Vastenaovond Dwergonië

KVD 1982

KVD 1982