De ereburger van carnavalsseizoen 2022/2023 is een bevlogen Dwergoniër.

Komt uit een muzikale familie, speelde in diverse carnavalsorkesten en heeft het muzikale stokje ook doorgegeven aan de volgende generatie.
In een ver verleden was de ereburger lid van werkgroep Verenigingen, was voorzitter van de in 1977 opgerichte Werkgroep Muziek en heeft aan de voet van de Stichting Kommissie Vastenaovond gestaan zoals het nu nog steeds is.
Carnavalsvierder in hart en nieren, voor zover de gezondheid het toelaat. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jarenlang bestuurder op het hoogste niveau binnen Dwergonië en in die functie kon iedereen bij hem aankloppen voor advies, hulp of om brandjes te blussen. Jarenlang fungeerde hij als BOB voor ‘zijn’ dames. En heeft zelfs een compositie gemaakt van liedjes van K3 omdat ‘zijn’ dames een optreden verzorgden bij ‘Hart van Drunen’’ op de maandagmiddag.
Corona zorgde voor een zware periode in ieders carnavalshart, zo ook in die van de ereburger. Gelukkig is Dwergonië onder leiding van de ereburger er goed doorheen gekomen, met als klapper de organisatie van het Deefileej van vorig jaar.
Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering heeft de ereburger met pijn in zijn hart de voorzittershamer neergelegd, het is volgens hem tijd voor nieuw bloed.
Voor wie het nog niet duidelijk is: de ereburger van Dwergonië van carnavalsseizoen 2022/2023 is:

Ad Marisaël

Ad, van harte gefeliciteerd. Je hebt je sporen en deze eretitel meer dan verdiend!