Binnen Dwergonië zijn de onderstaande werkgroepen actief: