We zijn los! Het (voorlopige) bedrag dat is opgehaald tijdens de krantverspreiding staat op € 3.313,43! Wij zijn hier super gelukkig mee! Het kan natuurlijk zijn dat u, ondanks de tomeloze inzet van de bezorgers of om welke reden dan ook, de krant niet heeft ontvangen. Bij boekhandel en kantoorvakhandel Sikkers en Kools Dranken Drunen liggen nog exemplaren van de krant. Hier kunt u ook een bijdrage achterlaten! Dank alvast!