KVD staat voor Kommissie Vastenaovond Dwergonië. De KVD is de commissie die alle carnaval gerelateerde activiteiten en evenementen organiseert. Naast het dagelijkse bestuur is een tiental werkgroepen binnen de KVD actief bezig met allerlei activiteiten.
Kijk voor meer informatie over de werkgroepen op de werkgroepenpagina.

Samenstelling dagelijks bestuur Dwergonië

  • Voorzitter – Ad Marisaël: contactpersoon voor de Raad van XI en werkgroep en Muziek
  • 1e Secretaresse – Elly Jansen: vergunningen (contacten met gemeente Heusden), vergaderingen, leden-administratie en diverse secretariële taken, stichtingsadres.
  • 2e SecretaressePam Schapendonkvergaderingen, vergunningen, voorzittersoverleg, contacten met Platform Heusden, contactpersoon grote optocht en diverse secretariële taken
  • Penningmeester Antoinet van den Oetelaar: vice voorzitter, contactpersoon voor de werkgroepen Evenementen Senioren, Grote optocht en Jeugdraad
  • Bestuurslid – Marlies Verhoeven: d’n Dwergoniër
  • Bestuurslid – Steven van Eijl: commerciële zaken