KVD staat voor Kommissie Vastenaovond Dwergonië. De KVD is de commissie die alle carnaval gerelateerde activiteiten en evenementen organiseert. Naast het dagelijkse bestuur is een tiental werkgroepen binnen de KVD actief bezig met allerlei activiteiten.
Kijk voor meer informatie over de werkgroepen op de werkgroepenpagina.

Samenstelling dagelijks bestuur Dwergonië

  • Voorzitter – Ad Marisaël: contactpersoon voor de Raad van XI, werkgroep G-Powerbal en werkgroep Muziek
  • 1e Secretaresse – Elly Jansen: vergunningen (contacten met gemeente Heusden), vergaderingen, leden-administratie en diverse secretariële taken, stichtingsadres. Contactpersoon werkgroep Jeugdraad en Knollekus
  • 2e SecretaressePam Schapendonkvergaderingen, vergunningen, voorzittersoverleg, contacten met Platform Heusden, contactpersoon voor werkgroep d’n Dwergoniër
  • Penningmeester Antoinet van den Oetelaar: vice voorzitter, contactpersoon voor Grote optocht 
  • Bestuurslid – Marlies Verhoeven: contactpersoon voor werkgroep d’n Dwergoniër en werkgroep Kinderoptocht
  • Bestuurslid – Steven van Eijl: commerciële zaken en contactpersoon werkgroep Evenementen en Raad van XI