Privacy en AVG

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

De Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië (KVD) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Dwergonië. Wat verandert er? Wat moet je doen?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hieronder een korte toelichting over wat de Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië (KVD) aan persoonsgegevens verzamelt en hoe we dit verwerken.

Optochten:

Voor de inschrijvingen van de optocht (kinder- en grote optocht) verzamelen we persoonsgegevens van de inschrijvers en/of contactpersonen.

G-Powerbal:

Voor de inschrijvingen van het G-Powerbal verzamelen we persoonsgegevens van de inschrijvers en/of contactpersonen.

Jeugdraad:

Voor de inschrijvingen van de Jeugdraad en de Vrienden van de Jeugdraad verzamelen we persoonsgegevens van de inschrijvers en/of contactpersonen.

Raad van XI:

Van de leden van de Raad van XI (inclusief Prins(es) en Adjudant) verzamelen we persoonsgegevens.

Werkgroepen Stichting KVD:

Van alle leden van werkgroepen en het dagelijks bestuur verbonden aan de KVD verzamelen we persoonsgegevens.

Verenigingen/leden Stichting KVD:

Van alle bij de Stichting KVD aangesloten leden verzamelen we persoonsgegevens.

Sponsoren en adverteerders:

Van alle sponsoren en adverteerders waarmee Stichting KVD zaken doet verzamelen we persoonsgegevens.

Al deze gegevens worden verwerkt in een beveiligd archief waar enkele personen van KVD bij kunnen. Deze personen zijn zich ervan bewust dat de verwerking van deze persoonsgegevens op een zorgvuldige manier dient te gebeuren.

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn bedoeld om contact te kunnen onderhouden met onze leden, carnavalsvierders en contactpersonen.

U hebt rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage.

U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

  • Het recht om vergeten te worden.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens uit ons bestand te laten verwijderen.

Verder hebt u nog veel meer nieuwe rechten die u kunt lezen op de website van de autoriteit

persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Portretrecht bij het maken en publiceren van foto en video tijdens carnavalsevenementen

Onze uitingen van foto en film tijdens alle carnavalsevenementen zien wij als een uiting van de artisieke- en journalistieke vrijheid. Een journalistieke verwerking zal in principe altijd onder artikel 6 sub f AVG plaatsvinden: het eigen legitieme belang (de uitingsvrijheid/persvrijheid).

Portretten van publiek in de optochten vallen buiten de AVG. Het is een onevenredige inspanning om uit te zoeken wie deze personen zijn en om hun toestemming te vragen.

bron: https://www.charlotteslaw.nl/mag-je-nog-fotos-maken-en-publiceren-na-de-…

Verzilveren portretrecht

Het portretrecht blijft dus nog wel bestaan, maar iemand kan hier alleen nog een beroep op doen als hij zijn bekendheid wil verzilveren. Dan moet er dus sprake zijn van bijvoorbeeld een website of reclamecampagne (tool) die zonder toestemming de foto van een bekend persoon gebruikt voor eigen (commerciële) doeleinden. Die persoon loopt daardoor inkomsten mis. Een uitzondering bestaat voor foto’s die gepubliceerd worden om journalistieke, artistieke of literaire redenen. In dat geval hoeft geen toestemming gevraagd te worden voor publicatie. Een nieuwssite hoeft dus niet alle omstanders te blurren.

Bron: https://www.rendement.nl/nieuws/id21069-beroep-op-portretrecht-vanwege-p…

Mag je nog een foto op sociale media plaatsen?

Het kan zijn dat je foto’s hebt gemaakt waar mensen op staan. Als je die op je Facebookpagina of website wil plaatsen, dan heb je daar toestemming voor nodig van de geportretteerde. Foto’s met portretten van mensen zijn immers een persoonsgegeven. Je moet een grondslag hebben, zoals toestemming, om de foto te publiceren op je Facebookpagina of Instagramprofiel. Sta je dus op een druk kruispunt in Amsterdam en staan er tientallen mensen op je foto? Dan moet je hun gezichten blurren als je de foto wil publiceren. Dit is echter alleen het geval als je je foto’s beroepsmatig publiceert.

Stel dat je alleen maar fotografeert als hobby en je publiceert die foto’s niet op tientallen websites, dan wordt dat gezien als ‘persoonlijk of huishoudelijk’ doel. Je valt dan niet onder de AVG. Zet je een hele portfolio online? Dan val je wel weer binnen de AVG. Je kan dus zonder problemen een foto met je vriend of vriendin op je Facebook-, Twitter- of Instagramaccount zetten.

Bron: https://www.nporadio1.nl/consument/9663-12-vragen-en-antwoorden-over-de-…

Cookies

Dwergonie.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.