Privacy en bescherming van persoonsgegevens

De Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië (KVD)verwerkt persoonsgegevens.Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Dwergonië. Wat verandert er? Wat moet je doen?

Privacystatement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KVD.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië persoonsgegevens?

De KVD verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van de KVD aangesloten organisatieonderdelen (werkgroepen, commissies etc.)
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap van de KVD of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt de Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van de KVD of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en bijvoorbeeld zorgdragen voor je verzekering. 

Als je eenmaal lid of relatie van de KVD bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van de KVD. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door op de betreffende mail een retourmail te sturen met de mededeling geen berichten van de KVD meerstemmige willen ontvangen

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie of Facturatie.

Verwerkt de Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

De KVD controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat de KVD met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld ledenadministratie) kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door leden van een werkgroep of dagelijks bestuur of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de KVD gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de KVD kun je terecht bij de Minister van Secretariaat.

Wijzigingen privacybeleid

De KVD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. 

Disclaimer

De inhoud van www.dwergonie.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de KVD tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de KVD expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

De KVD is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. De KVD maakt gebruik van functionele cookies. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.