Beste Dwergoniërs en vrienden van Dwergonië,

Op 11 november a.s. begint formeel het carnavalsseizoen weer en een groot deel van de werkgroepen is ondertussen al begonnen met hun werkzaamheden. Met name het organisatorisch gedeelte vraagt veel aandacht en een tijdige start. Echter lopen we hier vast op een tekort aan goed gemotiveerde vrijwilligers. De mensen die we nu hebben kunnen onmogelijk deze kar ‘alleen’ trekken!
De werkgroep d’n Dwergoniër is door het vertrek van vier leden erg uitgedund en daardoor flink onderbezet geraakt. Daarom kan deze werkgroep zeer dringend extra hulp gebruiken.
Deze werkgroep regelt de invulling van d’n Dwergonier wat betreft advertenties en zorgt voor de distributie van onze carnavalskrant in Dwergonië. Wat tijdsbelasting moet je rekening houden met enkele vergaderingen per seizoen en het bezoeken van een vooraf vastgestelde hoeveelheid adverteerders. Natuurlijk is er dan nog de verspreiding van de Dwergoniër. Hierna heeft de werkgroep het rustig tot de maand september. Het voortbestaan van d’n Dwergoniër is heel belangrijk voor Dwergonië omdat het grootste deel van de inkomsten van onze stichting hieruit voortvloeit.
Het dagelijks bestuur kent vanaf oktober nog slechts drie actieve leden. Door het vertrek van de huidige secretaris in oktober en de start van de nieuwe secretaris medio 2019 is binnen het dagelijks bestuur dringend behoefte aan een (tijdelijk) secretaris.
Tevens is ook het dagelijks bestuur onderbezet wat het aantal bestuursleden betreft en zou hier een aanvulling van minimaal twee leden erg welkom zijn.
Een lid van het dagelijks bestuur (DB) wordt belast met het bijwonen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, stichtingsbestuur en algemene ledenvergaderingen ( ca. 14 vergaderingen in de periode september tot april). Verder is een lid van het DB meestal contactpersoon van een of meer werkgroepen. Uiteraard wordt in overleg beken waar de interesses liggen.
We moeten ons realiseren dat het zonder hulp erg moeilijk wordt om alles in goede banen te leiden en het lastig is een evenement als carnaval goed weg te zetten. De spoeling is dun en de zittende leden worden hierdoor alleen maar meer belast wat niet goed is voor deze mensen en uiteindelijk voor onze stichting.
Daarom doen we een dringend beroep op iedereen met een carnavalshart om ons en elkaar te helpen en meld je aan!
Info@dwergonie.nl of voorzitter@dwergonie.nl
Carnaval zijn we met z’n allen!

Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië
Namens het bestuur

Ad Marisaël
voorzitter