Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië heeft besloten om geen carnavalsactiviteiten te organiseren tijdens de officiële carnavalsdagen in seizoen 2020/2021.

We hebben als Stichting een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dienen dat ook uit te dragen. Daarnaast hebben wij respect voor de goede naam van carnaval in het algemeen.

We hebben ons standpunt bepaald met inachtneming van de huidige regels die de overheid stelt bij het organiseren van evenementen.

We betreuren deze beslissing, maar in onze optiek kan het niet anders.

Wij vertrouwen erop dat we in het seizoen 2021/2022 onze activiteiten weer gewoon kunnen organiseren zoals we gewend zijn.