De plannen om de komende Carnaval op 10 februari een Dwergonische Dweil te organiseren, worden voor eventjes in de koelkast gezet. Na de Dwergonische Mijl in 2017 hadden we plannen gemaakt om in 2018 een Dwergonische Dweil te organiseren, een soort van kleiner zusje van de Mijl.

Door verschillende factoren die invloed hebben op de organisatie van de Dweil en de invulling van het bijbehorende programma lukt het helaas niet om voor 2018 het programma voor de Dweil rond te krijgen. Hiermee is 2018 een uitzondering en houden we voor 2019 alle opties open en staan we open voor mooie ideeën en suggesties!

Deze carnavalszaterdag laten we vanzelfsprekend niet zonder activiteiten voorbij gaan!  We gaan ons concentreren op een mooie intocht van Prinses Frieke en Prins Jurgen. Nadat zij vanaf hun beider huisadres worden opgehaald gaat de stoet richting centrum en het Raadhuisplein. De Carnavalsmis in de Lambertuskerk om 12.30 uur en aansluitend, om ongeveer rond 13.30 uur, het hijsen van de vlag en de onthulling van Mina, waarbij we hopen dat zoveel als mogelijk Dwergonische muziekskes het Dwergonisch volkslied zullen meespelen.

Omdat een Dwergonische Dweil er voor 2018 niet in zit, pakken we het anders aan en organiseren we als alternatief, in samenwerking met café het Oude Raadhuis, van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur voor de Dwergonische muziekskes en alle Dwergoniërs een mooie muzikale middag.
Op het terras van het Oude Raadhuis wordt een tent met podium geplaatst zodat de kapellen lekker warm en hoog en droog kunnen blazen en toeschouwers bij regen droog onder zeil kunnen gaan, waarbij Hans Brokx als ceremoniemeester de middag aan elkaar zal praten en presenteren.

Kapellen die willen deelnemen aan deze muzikale opening van het Dwergonische Carnaval kunnen zich opgeven via secretaris@dwergonie.nl (dit graag voor 15 januari 2018).

Met carnavaleske groeten,

Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië