Door een fout van de redactie van onze carnavalskrant is op de middenpagina van de krant het logo/advertentie van De Zeuve Lantaarns niet geplaatst. Dit vinden wij echt erg vervelend. De 7euve Lantaarns is een zeer gewaardeerde partner van Dwergonië. Daarom bieden we Harry Willemse, ereburger 2017 van Dwergonië, onze welgemeende excuses aan voor deze vergissing.