Tijdens Carnaval 2018 is cultureel centrum de Voorste Venne niet beschikbaar voor Dwergonische activiteiten. Dit is in de diverse media (krant, Facebook etc.) een aantal malen gecommuniceerd.
Echter door onduidelijke en zelfs onjuiste berichtgeving is nogal wat verwarring ontstaan welke activiteiten wel of niet doorgaan en als ze doorgaan, waar vinden ze plaats.
Wat betreft het Scholenbal dat jaarlijks op de vrijdag voor Carnaval voor alle kinderen van de bovenbouw klassen van de Drunense scholen wordt gehouden, kunnen wij u melden dat dit in 2018 niet door gaat. De deelnemende scholen geven er dit jaar de voorkeur aan carnaval op hun eigen school te houden en in 2019 weer terug te keren naar de Voorste Venne.

Zijn er vragen over het Dwergonisch Carnaval, neem dan contact op met de Stichting KV Dwergonie, we proberen uw vraag zo snel als mogelijk te beantwoorden. Secretaris@dwergonie.nl