Verspreiding carnavalskrant D’n Dwergoniër op 6 februari a.s.

De carnavalskrant wordt in tegenstelling tot andere jaren op de zaterdag voor carnaval, 6 februari, verspreid.
“Dit jaar bellen we niet bij de bewoners van Dwergonië aan, maar stoppen we de krant in de brievenbus. We vinden dit in de huidige situatie de beste oplossing.”
Andere jaren vroegen we om een vrijwillige bijdrage. Om contacten zoveel mogelijk te vermijden, vinden we dit nu niet gepast. Het staat iedereen vrij om een vrijwillige bijdrage over te maken op rekeningnummer NL38RABO0112692613 t.n.v. Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië onder vermelding van: Vrijwillige bijdrage D’n Dwergoniër.
Ook kan gebruik gemaakt worden van de QR-code die afgebeeld staat bij dit bericht. Hiermee maakt u via een betaalverzoek direct geld over op de bankrekening van de Stichting Kommissie Vastenaovond (KVD).

221A3D2A-5D7C-4036-8796-9A3FAB07A31D